Martin Zuska 

1958            narozen v Martině (ČSSR)
1969            útěk do Spolkové republiky Německo
1977            maturita v Hattingenu/Ruhru
1977–1986   studium architektury v Braunschweigu,
                   Vídni a Düsseldorfu, malby v Düsseldorfu
                   (Prof. Gustav Peichl, Prof. Gerhard Richter)
1986            žák u Prof. Gerharda Richtera
od 1992       v Berlíně, práce v ateliéru a konstrukční projekty v Hamburgu,
                   Karlsruhe a Essenu
                   ženatý s Ninou Zlonicky, dvě děti

Sólo výstavy (výběr)

2018          galerie Daneben, Cologne
2016          galerie Wörtherstr./Berlín
2014          Bar Les Cousins Fous, Berlín
2012          kancelář architektů Tenbohlen Welp, Berlín
2011          galerie Ziegelhof, Zehdenick, Brandenburg
2010          galerie Terra-x, Praha, CZ
2008          "jíl, asfalt a zlato", Villa Jansen, Berlín
2006          "Mitteleuropa", Berlín
2004          "čekací doba", Art Gallery Lena Walter, Mnichov
2002          "objekty bez objektu"
                 kancelář komuny Grunewaldstraße 79, Berlín
                 "koupání v kamenu", Haus Badestraße, Hamburg
1995          galerie Kunstgarten, Sand in Taufers/Jižní Tyrolsko
1987          galerie Vinzenz Sala, Berlín
                 Haus Badestraße, Hamburg

Skupinové výstavy (výběr)

2013          "zamilovaní umělci, smějící se třetí"
                  galerie u Hamburger Platz, Berlín
2009           "Prolog 3", galerie Parterre, Berlín
2005           galerie Museumshof Valluhn, Lauenburg
2002          "skulpturní investigace", projekt
                  Erwin-Schrödinger-Zentrum, Hamburg
                  bookstore Sautter & Lackmann
                  ve spolupráci s kanceláří architektů Gössler Architekten, Berlín
1999          "Grüngürtel", univerzita Frankfurt, Frankfurt nad Mohanem
                  ve spolupráci s kanceláří územního plánování Zlonicky-Krawietz
1998          "víkend", projekt prostor Guben, Guben/Brandenburg
1994          "mezinárodní krajina jasný vzduch Unteres Odertal"
                  galerie Ermelerspeicher, Schwedt/Oder
1990 "BRD Art", galerie Union, Laffayette/Indiana, USA
                  galerie Watson´s Crick, Laffayette/Indiana, USA
                  galerie Monon Depot, Laffayette/Indiana, USA
1988           "malé formáty", galerie Vinzenz Sala, Berlín
1987          "6 krát Düsseldorf", galerie Vinzenz Sala, Berlín
1986           "přemostění", galerie Kleinsimlinghaus, Düsseldorf

Projekty (výběr)

Malby na zdi, vnitřní design, design fasády a malby v soukromých a veřejných prostorech. Většina použitých materiálů jsou organické materiály pro stavbu, minerální barvy jako pigmenty, vápno a jíl.

2009 stropní malba "Mariakete", dům Zlonicky, Berlín
od 1983 "skulpturní investigce", plánování bez měřítka,
projekty ve spolupráci s různými kancelářemi architektů a územního plánování


<<

Martin Zuska 

1958            born in Martin (CSSR)
1969            escaped to the Federal Republic of Germany
1977            graduated from high school in Hattingen/Ruhr
1977–1986   studied architecture and painting in Braunschweig, Vienna, Dusseldorf
                   (Prof. Gustav Peichl, Prof. Gerhard Richter
1986            Master Student of Prof. Gerhard Richter
od 1992       in Berlin, studio work and construction-related projects in Hamburg, Karlsruhe                    and Essen
                   married to Nina Zlonicky, two children

Solo exhibitions (selection)

2018          Art Gallery Daneben, Cologne
2016          Gallery Wörtherstrasse, Berlin
2014          Bar Les Cousins Fous, Berlin
2012          Architecture office Tenbohlen Welp, Berlin
2011          Art Gallery Ziegelhof, Zehdenick, Brandenburg
2010          Art Gallery Terra-X, Prague, CZ
2008          WClay, Asphalt and Gold“, Villa Jansen, Berlin
2006          Cafe Mitteleuropa, Berlin
2004          „Waiting Period“, Art Gallery Lena Walter, Munich
2002          „Objects Without Object“
                  Office Community Grunewaldstrasse 79, Berlin
                 „Bathed in Stone", Haus Badestrasse, Hamburg
1995          Art Gallery Kunstgarten, Sand in Taufers/South-Tirol
1987          Art Gallery Vinzenz Sala, Berlin
                 Haus Badestrasse, Hamburg

Group exhibitions (selection)

2013          „Artists in Love, Laughing Third Parties“
                  Art Gallery at Hamburger Platz, Berlin
2009           „Prolog 3“, Art Gallery Parterre, Berlin
2005           Art Gallery Museumshof Valluhn, Lauenburg
2002          „Sculptural Investigations“, project
                  Erwin-Schrödinger-Zentrum, Hamburg
                  bookstore Sautter & Lackmann
                  in cooperation with architecture office Gössler Architekten, Berlin
1999          „Grüngürtel / Green Belt“, University of Frankfurt, Frankfurt am Main
                  in cooperation with City Planning Office, Zlonicky-Krawietz
1998          „Weekend“, project space Guben, Guben/Brandenburg
1994          „International Landscape Plainair“ Unteres Odertal
                  Art Gallery Ermelerspeicher, Schwedt/Oder
1990           „BRD Art“, Union Gallery, Laffayette/Indiana, USA
                  Watson´s Crick Gallery, Laffayette/Indiana, USA
                  Monon Depot Gallery, Laffayette/Indiana, USA
1988          „Small Formats", Art Gallery Vinzenz Sala, Berlin
1987          „6 Times Düsseldorf“, Art Gallery Vinzenz Sala, Berlin
1986           „Brückenschlag / bridge-building“ Art Gallery Kleinsimlinghaus, Düsseldorf

Projects (selection)

Wall paintings, interior design in private and public rooms, facade design and paintings using organic building materials as pigments, mineral colors, lime and clay plaster.

2009 ceiling painting „Mariakete“, Haus Zlonicky, Berlin
since 1983 „Sculptural Investigations“, planning without scale,
projects in cooperation with different architecture offices and urban planners